MENU

 AdvNo57 Supertyphoon HinnamnorEng

AdvNo57 Supertyphoon Hinnamnor Fil

The Philippine Embassy advises members of the Filipino Community in Korea to monitor developments on Supertyphoon "Hinnamnor" which is expected to hit the country this week.

The Filipino Community is further advised to observe the usual precautions when traveling or undertaking outdoor activities during inclement weather.

Thank you.

PAALALA:

Pinapayuhan ng Embahada ng Pilipinas ang miyembro ng Filipino Community sa Korea na subaybayan ang pinakabagong ulat at impormasyon ukol sa Supertyphoon "Hinnamnor" na inaasahang tatama sa bansa ngayong linggo.

Pinapayuhan din ang Filipino Community na sundin ang karaniwang pag-iingat sa paglalakbay o pagsasagawa ng mga aktibidad sa labas habang may bagyo o masama ang panahon.

Maraming salamat po.